تلفن تیپاکس

شماره تماس نمایندگی های تیپاکس در سراسر کشور 

مشتریان عزیزی که از سایت تهرانسل خرید اری و در خواست ارسال مرسوله خودرا با باربری تیپاکس دارند

پس از ارسال بارتوسط تهرانسل میتوانند برای پیگیری مرسوله ی ارسال شده با شماره نماینده تیپاکس شهر خود، که

شماره تماس آن در جدول زیر امده است  تماس حاصل نمایند .

شماره تلفن تیپاکس دفتر مرکزی تهران : 0218457

در صورت نتیجه نگرفتن با همکاران ما در تهرانسل تماس حاصل فرمایید.

 
 

 

 

 

 

شماره تماس دفتر تیپاکس تهران:8457

تهرانسل پیشرو در خدمات الکترونیک


تماس با ما