نگهداری سفارش

تا چه زمانی امکان نگهداری سفارش ثبت شده در سایت تهرانسل در صورت واریز نکردن مبلغ امکان پذیر میباشد ؟

پاسخ:خرید شما تا ساعت 3 عصر همان روز 

نگهداری میشود و در صورت تسویه نکردن فاکتور سفارش شما به روال فروش برگردانده میشود


تماس با ما