نگهداری سفارش

تا چه زمانی امکان نگهداری سفارش ثبت شده در سایت تهرانسل در صورت واریز نکردن مبلغ امکان پذیر میباشد ؟

پاسخ: خرید شما تا ساعت 3 عصر همان روز 

نگهداری میشود و در صورت تسویه نکردن فاکتور سفارش شما به روال فروش برگردانده میشود

 

سفارش خارج از ساعت کاری چگونه است؟

پاسخ: سفارش شما خارج از ساعت کاری به منظور قطعی بودن آن سفارش نیست.

حتما قبل از واریز وجه با پشتیبانی هماهنگ کنید.

( به دلیل اشتباه فردی در قیمت گذاری ـ فروش نخوردن محصول در سایت - نوسانات قیمت از پایان ساعت کاری تا شروع ساعت کاری )


تماس با ما