تعریف سیم کارت اعتباری مزایا و معایب

تعریف سیم کارت اعتباری

سیم کارت اعتباری به آن دسته از سیم کارت ها گفته میشود که میزان مکالمات اعم از تماس های داخلی و خارجی با آن بستگی به میزان اعتبار خریداری شده توسط مشترک را دارد.

مزایای سیم کارت اعتباری:

کنترل اعتبار و میزان استفاده از آن به تشخیص مشترک میباشد.برای مثال با خرید شارژ 10هزار تومانی میتوانید تا 10هزار تومان با آن مکالمه داشته باشید و درصورت نیاز آن را شارژ نمایید.

قیمت سیم کارت اعتباری در مقایسه با سیم کارت های دائمی بسیار کمتر بوده و اقتصادی تر است.

معایب سیم کارت های اعتباری :

سیم کارت های اعتباری در صورت غیر فعال بودن (عدم استفاده پس از فعال شدن) طی 12 ماه سلب امتیاز می گردد.

هزینه مکالمه و اینترنت سیم کارت های اعتباری در مقایسه با سیم کارت های دائمی بیشتر است.

ارزش سیم کارت اعتباری بعد از مصرف (سیم کارت کارکرده) پایین است و خرید و فروش نمی شود.

اعتبار اجتماعی سیم کارت های اعتباری در مقایسه با سیم کارت دائمی بسیار پایین است و معمولا به عنوان سیم کارت اصلی افراد محسوب نمی شود.

در مواقع استفاده از سیستم انتقال مکالمه (دایورت) سیم کارت های اعتباری بسیار کند عمل می کنند که علت آن چک شدن اعتبار از سوی اپراتور است.


تماس با ما