نگهداری سفارش

تا چه زمانی امکان نگهداری سفارش تا زمان ارسال در انبار مقدور میباشد؟

پاسخ:پس از هماهنگی با پشتیبانی و در صورت موجود بودن کالای مورد نظر و واریز مبلغ فاکتور تا ساعت 4عصر همان روز 

نگهداری مرسوله شما در انبار امکان پذیر میباشد.


تماس با ما