لیست پک سیم ها

خرید و فروش سیم کارت عمده از اپراتورهای مختلف تلفن همراه متفاوت می باشد .سیم کارت های عمده و یا پک سیم ها ، دارای

تعداد و بسته های متفاوتی می باشند و شماره ها به ترتیب از یک رنج مشخصی شروع و به پایان می رسند . قیمت سیم کارت برای

هر اپراتور متفاوت می باشد و بستگی به تعداد پک و نوع رند بودن و یا معمولی بودن رنج سیم کارت ها دارد .

به طور نمونه : پک همراه اول برای سیم کارت های اعتباری تعداد  100 عدد و برای سیم کارت های دائمی 25 عدد می باشد ،

همچنین پک ایرانسل 100 عدد و رایتل نیز با تعداد 50 عدد در اختیار خریداران سیم کارت عمده قرار می گیرد.

 


تماس با ما